Kdo má svátek?
Září - kdo má svátek. Kdo slaví jmeniny.
Kdo kdy slaví svátek, jmeniny?

Září

Devátým měsícem v roce je září. Září má 30. dní. V tomto měsíci končí léto a nastává podzim během podzimní rovnodennosti. Ta nastává kolem 23. září. Název září je odvozen od "za říje" nikoliv od slova zářit. Nejvýznamnějším dnem v září u nás je 28. září - den sv. Václava.

  Zářijové pranostiky o počasí

  I k měsíci září se vztahuje mnoho pranostik:
  Babí léto – léto na odchodě.
  Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
  Je-li bouřka na Václava dlouho teplo zvěstovává.
  Po svatém Kříži podzim se blíží.
  Na panny Marie narození vlaštovek shromáždění.
  Divoké husy na odletu – konec i babímu létu.
  Co srpen nedovařil, září nedosmaží.
  Neprší-li o Marie narození, bude suchý podzim.
  Teplé září - říjen se mračí.
  Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu.
  Svatý Jeroným bez dřeva zatopil.
  Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.
  O Marie narození vlaštovek tu více není.
  Pohoda o svatém Matouši čtyři týdny se neruší.
  Panny Marie narození – vlaštoviček rozloučení.
  Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta.
  Čeho červenec a srpen nedovaří, toho září neusmaží.
  Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána.
  Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
  Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
  Bouřka v září – sníh v prosinci.
  Mokro o Michalu, studeno o Štědrém dnu.
  Bouřka v září - sníh v prosinci.
  Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.
  Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.
  Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.
  Na svatého Václava bývá bláta záplava.
  Začátek tohoto měsíce přináší lidem i hovadu zlé páry a mlhy.
  Pranostiky pro jednotlivé dny:
  Září jezdí na strakaté kobyle.
  Září, na léto jde stáří.
  Přijde Václav – kamna připrav.
  Kolem svatého Václava nové léto nastává.
  Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové potrvá čtyři neděle.
  Na Ludmily světice obouvej střevíce.
  Na svatého Štěpána krále je už zima namále.
  Na dešti v září rolníků moc záleží.
  Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.
  Nejsou-li pryč před Michalem ptáci, tak po něm tuhá zima neburácí.
  Na svatého Václava každá pláňka dozrává.
  Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
  Svatý Michal všecko v poli spíchal.
  Na povýšení svatého Kříže odkud fouká vítr, odtud přijde drahota.
  Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.
  Bouřky v září – na jaře mnoho sněhu.
  Na Kosmu a Damiána studeno bývá z rána.
  Svatý Jiljí své počasí drží.
  Po svatém Matouši čepici na uši.
  Na Štěpána krále je léta namále.
  Neprší-li o Mikuláši, bude suchý podzim.
  Svatý Václav v slunci září, sklizeň řípy se vydaří.
  Noc-li chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem.
  Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychle poklesne.
  Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
  Je-li jasno na den svatého Mauricia, bude v zimě mnoho větrů.
  Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
  V září mnoho požárů bývá, proto se obloha dívá.
  Svatý Václav hady sklízí.
  Jaké počasí zařídí Matouš, takové trvá čtyři neděle.