Kdo má svátek?
Srpen - kdo má svátek. Kdo slaví jmeniny.
Kdo kdy slaví svátek, jmeniny?

Srpen

Osmým měsícem v roce je srpen. Název srpen je pravděpodobně odvozen od slova srp protože v měsíci srpnu obvykle končily žně. Srpen má 31 dní a odehrává se v něm druhá půlka velkých letních prázdnin.

  Srpnové pranostiky o počasí

  I pro měsíc srpen existuje mnoho lidových pranostik. Například pro 10. srpen což je svátek sv. Vavřince:
  Prší-li na den stětí svatého Jana Křtitele, zkazí se ořechy.
  Pěkné počasí na svatého Vavřince ukazuje na pěkný podzim.
  Když kvetou boby, nouze o chleby.
  Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu.
  Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
  Na svatého Jana stětí mají se ožínati bramborové nati.
  Jaké počasí o svatém Bartoloměji, takové bude i celý podzim.
  Hřmí-li po svatém Bartoloměji, bude podzim dlouhý a pěkný.
  Je-li o Nanebevzetí panny Marie pěkně, nastane požehnaný podzimek a počasí bude příznivé vinné révě.
  Na Dominika parna – mrva marná.
  Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
  Do svatého Vavřince nechval pšenice.
  Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená.
  Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí.
  Přišel Spas, vezmi rukavice zas.
  Na svatého Vavřince slunečnost, vína hojnost.
  Na svatého Vavřince oříšky jdou do věnce.