Kdo má svátek?
Červenec - kdo má svátek. Kdo slaví jmeniny.
Kdo kdy slaví svátek, jmeniny?

Červenec

Měsíc červenec je sedmým měsícem v roce. Červenec má 31 dní. V červenci začínají letní prázdniny. Název je odvozen od měsíce června. Červenec jako následník června. Mezi významné dny můžeme zařadit 5. července - svátní svátek, Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Dále 6. července - Den upálení mistra Jana Husa. Oba tyto svátky jsou státním svátkem v České republice.

  Červencové pranostiky o počasí

  I pro měsíc červenec existují české pranostiky. Například vztahující se ke dni 25. července kdy slaví svátek Jakub.
  Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné žně.
  Mnoho ryb, málo zrna.
  Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.
  Co do sv. Jakuba (vína) odkvěte, do Havla uzraje.
  Lidé se radují létu a včely květu.
  V červenci volá křepelka: „Pojďte žít, pojďte žít, dostanete pět peněz, pět peněz, pět peněz!“
  Jak je teplý svatý Jakub, tak studené jsou Vánoce.