Kdo má svátek?
Leden - kdo má svátek. Kdo slaví jmeniny.
Kdo kdy slaví svátek, jmeniny?

Leden

Leden je prvním měsícem v roce - začíná Novým rokem. Leden má 31 dní. Název leden je odvozen od slova led.

  Lednové pranostiky o počasí

  S lednem je spojeno mnoho pranostik o počasí. Například:
  Když začátek ledna krásně, budou na jaře bouřky časně.
  Bílý leden, mokrý máj, ve stodole bude ráj.
  Mlhavý leden - mokré jaro.
  Když v lednu deště lijí, to má sedlák po naději.
  Dlouhý střechýle - dlouhý len.
  Na Boží narození o bleší převalení, na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o tři dále (délka dne).
  Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
  Tancují-li v lednu komáři, ať se sedlák po píci ohlíží.
  Když déšť leden smáčí, neduhy s ním kráčí.
  V lednu roste den, roste i zima.
  Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.
  Když je mírná zima v lednu, únor přinese jí bednu.
  Prší-li v lednu, bývá drahé obilí.
  Jsou-li v lednu na cestách tlusté ledy, podaří se výborně zelí.
  Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.
  Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
  Létají-li v lednu mouchy, bude rok na ourodu skoupý.
  V lednu ve dne jas, v noci mráz.
  V lednu za pec si sednu.
  Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
  Lednové slunce je jako panská přízeň.
  Zelené žito v lednu na poli, po žních budou prázdné stodoly.
  Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
  Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.
  V lednu-li hřímá, tuhá je zima.
  Když v lednu déšť leje, zlé činí naděje.
  Leden - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem.
  Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
  V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává.
  Pak-li leden mokrý bývá, jistě vína nedolívá.
  Leden ve dne svítí, v noci pálí.
  Lednová zima i na peci je znát.
  V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
  Lednoví druhové – vánice a mrazové.
  Lednové deště neúrodu hlásají.
  Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí, luk i zahrad se málo těží.
  Když je leden bílý, je sedlákovi milý.
  Lednový mráz i železo rozdrtí a ptáka v letu usmrtí.
  Holomrazy - úrody vrazi.
  V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to.
  V lednu-li často prší, požehnání to nepřináší.
  Slunce jde k létu, zima k mrazu.
  Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
  V lednu mráz – těší nás; v lednu voda – věčná škoda.
  Leden studený – duben zelený.
  Leden jasný, roček krásný.
  Jaký leden, takový červenec.
  Když dne přibývá, mráz více pálívá.
  Když červík v lednu ze země leze, zima až do května se poveze.
  Mokrý leden - prázdné sudy.
  Lednový déšť z pecnu odkrajuje.
  Je-li leden studený, duben chválí osení.
  Suchý leden, mokrý červen.
  Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.
  V lednu málo vody – mnoho vína, mnoho vody – málo vína.
  Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
  Když rok mrazem a sněhem začíná, dosti chleba se předpovídá.
  Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.