Kdo má svátek?
Červenec - kdo má svátek. Kdo slaví jmeniny.

Červenec

Měsíc červenec je sedmým měsícem v roce. Červenec má 31 dní. V červenci začínají letní prázdniny. Název je odvozen od měsíce června. Červenec jako následník června. Mezi významné dny můžeme zařadit 5. července - svátní svátek, Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Dále 6. července - Den upálení mistra Jana Husa. Oba tyto svátky jsou státním svátkem v České republice.I pro měsíc červenec existují české pranostiky. Například vztahující se ke dni 25. července kdy slaví svátek Jakub.
Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné žně.
Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.
Co do sv. Jakuba (vína) odkvěte, do Havla uzraje.
Pěkný den před svatým Jakubem slibuje dobré žně.
Jak je teplý svatý Jakub, tak studené jsou Vánoce.